Zwitserse Witte Herders ** White Swiss Shepherd dogs     

Home pagina ::

:: De Witte Herder :: De Witte Hond - Spirituele betekenis ::

 

De codewoorden bij Witte Hond :
Actie - "Liefhebben"
Creatieve Kracht - "Hart"
Essentie/Functie - "Loyaliteit - Trouw"
13 Manen data: Planetaire Maan 25 - Spectrale Maan 9
Tzolkin data: Kin 170 - Kin 182
Gregoriaanse data: 28 april - 10 mei.


De stam van de Witte Hond heet "OC" in de Yucatec Maya-taal (spreek uit: óok). Traditionele vertalingen van Oc zijn over het algemeen gewoon “Hond”.
Als de 10 e van de 20 zonnestammen, wordt de betekenis van OC in de Mayan Factor van José Argüelles beschreven als: “Hond, Zoogdierlijk Brein, Emotioneel Leven, Gids en Principe van Loyaliteit, Gelovigheid dat Kracht Geeft in de Spirituele Reis”.

Volgens de Mayan Oracle (van Ariël Spilsbury) zijn t oegevoegde kwaliteiten/krachten/rollen van Oc o.a. “compagnons in lotsbestemming”, “bewakers en gidsen”, “relaties”, “kwesties van het emotionele lichaam”.
WIT vertegenwoordigt de kracht van de Noordelijke richting die de energie schenkt van Verfijning .
De Witte Hond is een diepgaande krachtige energie, omdat het ons vraagt ons af te stemmen op het centrum van ons zijn - ons Hart. Ons Hart is een totaal ander dimensionaal universum dan onze Gedachten en kan ons enorm verschillende gezichtspunten, perspectieven en leidraden bieden, dan onze innerlijke mentale autoriteit.
Waar het de rol van onze gedachten is om te scheiden, onderverdelen, vergelijken, onderscheiden, oordelen, rationaliseren, in lijn brengen, controle uitoefenen en te pogen om dingen uit te knobbelen,
Is het de rol van het Hart om te verenigen, omarmen, toe te staan, accepteren,
intuïtief de waarheid van het moment aanvoelen, voelen, vergeven,
en Niet weten-- overgevend aan het vertrouwen
van het ultieme, goedgezinde immer-aanwezige Mysterie van ons bestaan,
(de Goddelijke Liefde die ons het Leven heeft gegeven)
en de oneindige manieren waarop het stroomt in en doorheen Alles in ons leven.
Ons Hart is het centrale chakra van ons lichaam - dat wat een brug vormt tussen de onderste 3 chakra’s (ons wortel-overlevingschakra, ons sexuele-levenskrachtchakra en onze zonnevlecht-wilskrachtchakra) Met de 3 hogere chakra’s (ons kroon- of kruin-goddelijke verlichtingchakra, ons derde oog-transcendente visionaire chakra en ons keel expressie-communicatiechakra).
Momenteel, is ons Hartcentrum de brug tussen onze verbinding met de Aarde beneden ons en de Hemelen boven ons; onze sacrale toegang tot het samenvloeien van onze Oorspronkelijke en Hemelse zelven en de waarheid, kennis/weten en energieën die ze beide inhouden. Door het integreren van deze twee worden we gevoeliger voor de Heelheid van wie we zijn als levende Wezens en onze waarlijk uitgebreide capaciteiten.
Zoals een wijze vrouw Intiana mij ooit zei: “We gebruiken de term ‘open je hart’, maar in feite is het Hart altijd open - het is eerder het Gedachtengoed dat (af)gesloten is van het Hart.”
Het helpt om dit te begrijpen, want dan weten we dat ons Hart altijd beschikbaar voor ons is als een Portaal waardoor ervaren; als een heiligdom, dat ons immer uitnodigt z’n domein te betreden.
Ons hart is paradoxaal onoverwinnelijk in alle omstandigheden, doch uiterst kwetsbaar en geraakt door alle omstandigheden.
Er kan gezegd worden dat een “gebroken hart” geheeld kan worden door te realiseren en te ervaren dat, ondanks alle uiterlijke schijn, we altijd worden Gewiegd door de Liefde van de Schepping.
Ik geloof dat door onszelf toe te staan om zowel de uiterste pijn en lijden die we allen ervaren, als de uiterste verrukking en vreugde waartoe we ook allemaal toegang hebben, zo diep mogelijk te Voelen, we het voertuig van ons Hart sterker maken.
Ik geloof dat Empatie onze collectieve bestemming is als een zich ontwikkelende soort - uiteindelijk zijn we onderling verbonden met Alle Leven Overal- dat het slechts onwetendheid is, die waarneemt dat we geïsoleerd zijn van en immuun zijn voor zowel het lijden als de verrukking dat anderen ervaren.
We kunnen de ware Krachten van ons Hart exploreren en leren kennen door het zoveel mogelijk te Voelen - door op te merken wanneer we in feite vanuit onze mentale/gedachten-modus te werk gaan en wanneer vanuit een emotionele Hart-modus.
Ons hart heeft toegang tot het oude weten,
tot opperste Moed,
tot uiterst tedere, rauwe, bitterzoete compassie--
compassie die zich niet wegkeert, afschermt of ontkent
bij welke tragiek of pijn dan ook,
compassie Aanwezig voor iedereen -
compassie die geen geschiedenis of oordeel heeft
maar die ruimte kan bieden aan ALLES om geaccepteerd te worden ZOALS het IS,
inclusief alle pijn, angst, verwarring, enz.
Niemand kent de waarheid van Ons Hart, behalve wijzelf. Daarom dienen we ons innerlijke Hart te onderzoeken en ons inzetten om z’n uniciteit, passie, inzichten, sentiment en begeleiding tot uitdrukking te brengen.
Witte Hond is eveneens een symbool van Relaties en een geheugensteuntje dat onze relatie met ons eigen Hart als een referentiepunt voor onze eigen autonome verbinding met het Universum, de belangrijkste basis is voor relaties tussen 2 of meer mensen.
We mogen onze verticale verbinding opeisen met de Bron en die kracht naar ons Hart brengen, zodat we dan die kracht en liefde kunnen uitbreiden op een horizontale manier naar onze dagelijkse relaties.
Witte Hond spoort ons aan onze lotgenoten op te zoeken en van ze te genieten - onze Kin (in ’t Engels ook “verwanten”) die de verlangens van ons Hart vervullen om ze met ware Liefde te beantwoorden.
De code van Loyaliteit herinnert ons er ook aan om aandacht te schenken aan waar onze loyaliteiten liggen en ons ervan te verzekeren dat ze overeenstemmen met de Waarheid die we vinden in ons Hart.
We worden uitgenodigd om eerst en vooral uit Loyaliteit te handelen naar onze eigen waarheden, voordat we trouw zweren aan iemand of iets anders.
Witte Hond herinnert ons eraan dat LIEFDE het weefsel is van het Universum,
dat liefde vele gezichten heeft,
dat liefde non-lineair is,
dat liefde groter is dan al het andere,
dat liefde een waar medicijn is,
dat met LIEFDE  Alles mogelijk is.

 

© Vivid Daydream

Home pagina ::